بایگانی بلاگ

پرسشنامه تنش، اضطراب و افسردگی

پرسشنامه DASS 21 (تعیین همزمان تنش، اضطراب و افسردگی)، شامل ۲۱ سوال است که ۷ سوال تنش، ۷ سؤال اضطراب و ۷ سوال افسردگی را می سنجد و با مقیاس چهارنقطه ای از صفر تا سه درجه بندی گردیده است. بدین صورت که فقدان علامت نمره صفر، علامت خفیف، نمره ۱، علامت متوسط، نمره …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، تنیدگی

مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سال ۱۹۹۵ با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب و به منظور تعریف واندازه گیری سازه های اضطراب و افسردگی توسط لویباند ساخته شده است. در واقع این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خودسنجی می باشد که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه افسردگی کودکان

این مقیاس در سال ۱۹۷۹ توسط میربام تیشر روانشناس بالینی و لنگ موشه روانپزشک از ویکتوریای استرالیا تهیه و انتشار یافت و در سال ۱۹۸۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس در مطالعات بسیار زیادی برای سنجش علائم افسردگی کودکان و نوجوانان به کار رفته و به زبانهای مختلف …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه افسردگی بک

این پرسشنامه ابتدا در سال ۱۹۶۱ از سوی بک معرفی شد، در سال ۱۹۷۱ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ منتشر گردید. این آزمون در مجموع ۲۱ ماده مرتبط با نشانه های مختلف تشکیل می شود و از آزمودنی خواسته می شود، شدت نشانه ها را بر …

توضیحات بیشتر »