بایگانی بلاگ

پرسشنامه اندازه گیری میزان وسواس فکری عملی

این پرسشنامه (برنز، کرتج، فرمیا و استرنبرگر[۱]، ۱۹۹۶) شامل ۳۹ سوال است که علائم اختلال وسواس-اجبار را در قالب ۵ خرده مقیاس (۱- وسواس آلودگی و اجبار شستن. ۲- اجبار آراستن، ۳- چک کردن، ۴- افکار وسواسی در مورد آسیب رساندن به خود یا دیگران و ۵- تکانه های وسواسی …

توضیحات بیشتر »