بایگانی بلاگ

پرسشنامه انسجام درونی کیمیایی

این پرسشنامه یک پرسشنامه ۵۰ سوالی است که توسط دکتر کیمیایی، جوزی و ارقبایی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس برای سنجش میزان قابل درک بودن، قابل مدیریت بودن و معنادار بودن وقابع از نظر فرد می باشد. مشخصات فایل این پرسشنامه: روش نمره گذاری: دارد ابعاد و …

توضیحات بیشتر »