بایگانی بلاگ

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر در سایت آزمودنی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  ۳۳ گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان  می باشد.این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(۱۹۸۱،۱۹۸۰)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک …

توضیحات بیشتر »