بایگانی بلاگ

تست انیاگرام

تست انیاگرام

آزمون انیاگرام از نظریه های متعددی که از آغاز علم روان شناسی تاکنون به طبقه بندی و توصیف تیپهای مختلف شخصیتی پرداخته اند، می توان نظریه های سنخ شناسی و تیپ شناسی مانند یونگ و آیزنگ تا نظریه هالند و نظریه سنخ نمای مایرز بریگز و مدل پنج عاملی کاستا …

توضیحات بیشتر »