بایگانی بلاگ

پرسشنامه اهداف شخصی

این پرسشنامه فرم خلاصه شده پرسشنامه ساختار انگیزشی(MSQ) است. PCI در ساختار و مفهوم بسیار شبیه MSQ است. هدف MSQ مشخص کردن اهداف جاری آزمودنیها و شیوه های که آنها تلاش می کنند به اهدافشان دست یابند یا دغدغه هایشان را حل کنند، می باشد. در PCI بر خلاف MSQ از آزمودنی ها خواسته نمی شود که محتوای اهدافشان را …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

اهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، ۲۰۰۳).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(۱۹۹۸) ۱۸ سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس …

توضیحات بیشتر »