بایگانی بلاگ

پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی اپشتاین و آیدلسون

پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی ۶۰ سوالی برای اولین بار توسط اپستین و ایدلسون(۱۹۸۲) ساخته شد. بعد از پاره ای تغییرات، سازندگان این مقیاس با حذف پاره ای از سوالات، نسخه ۴۰ سوالی آن را در سال ۱۹۹۰ تدوین کردند. در این مطالعه، پرسشنامه ۴۰ سوالی مورد استفاده قرار گرفته است …

توضیحات بیشتر »