بایگانی بلاگ

پرسشنامه اچیو

پرسشنامه عملکرد سازمانی   پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  دارای  ۴۲بوده  و هفت مولفه ی توانایی (گویه های ۱-۲-۳-۲۰)، وضوح (گویه های ۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹)، کمک (گویه های ۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵)، مشوق (گویه های ۱۶-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۵)، ارزیابی (گویه های ۲۳-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷)، اعتبار (گویه های ۱۷-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹)، و محیط (گویه های ۱۰-۱۴-۴۰-۴۱-۴۲) را مورد سنجش قرار …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عملکرد سازمانی اچیو

پرسشنامه عملکرد سازمانی   تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه: ۱-تا چه میزان از نقاط ضعف عملکرد خود مطلع می شوید؟ ۲-تا چه میزان کارهای شما به طور منظم، مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ ۳-تا چه میزان شرایط فیزیکی محیط کار جوانب ایمنی و بهداشتی کار رعایت شده است؟ پایایی …

توضیحات بیشتر »