بایگانی بلاگ

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند

این پرسشنامه که بر اساس نظریه بامریند از سه شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و اقتدار منطقی تدوین شده است، شامل ۳۰ عبارت است که ۱۰ عبارت آن شیوه فرزندپروری مستبدانه (سؤالات ………………)، ۱۰ عبارت شیوره فرزندپروری سهل گیرانه(سؤالات …………………….)و ۱۰ عبارت آن شیوه فرزندپروری اقتدار منطقی(سؤالات ……………….) را می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه فرزند پروری بامریند

این پرسشنامه از صفر تا ۴ نمره گذاری می شود و با جمع نمرات ۳ نمره جداگانه در مورد آزاد گذاری مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست می آیند . روایی و پایایی : دارد   نوع فایل: ورد   ابعاد: دارد   منبع: دارد

توضیحات بیشتر »