بایگانی بلاگ

پرسشنامه باورهای غیر منطقی

پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز مولفه های پرسشنامه عبارتند از:نیاز به تایید دیگران ، انتظار بالا از خود ، تمایل به سرزنش ، واکنش نسبت به ناکامی ،  بی مسولیتی هیجانی  ٫نگرانی زیاد توام با اضطراب ٫ اجتناب از مشکل ٫ وابستگی ، درماندگی نسبت به تغییر  ٫کمال گرایی …

توضیحات بیشتر »