بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی

سازمان بهداشت جهانی(۲۰۰۴, ۲۰۰۱ , WHO[1]) سلامت را به عنوان “حالتی از بهزیستی[۲] کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی، و نه صرفا غیاب بیماری” تعریف می کند. این سازمان سلامت روانی را نیز به عنوان :”حالتی از بهزیستی که در آن تواناییهای خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار …

توضیحات بیشتر »