بایگانی بلاگ

پرسشنامه توانمندی های اجتماعی- هیجانی و تاب آوری

این مقیاس یک سیستم ارزیابی مبتنی بر نقاط قوت است که برای ارزیابی خصوصیات و مهارتهای اجتماعی هیجانی مثبت کودکان و بزرگسالان(مثل خودتنظیمی، بینش و توانمندی اجتماعی و هیجانی، حل مسئله و همدلی) طراحی شده است. این مقیاس ۵۲ سوال و چهار زیرمقیاس دارد. این چهار مقیاس عبارتند از: خودتنظیمی(۲۲ …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

 تاب آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می شود که رشد جسمی و روان شناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی محافظت می کند و علی رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامدهای سازگارانه منتهی می شود. تاب آوری به زبان ساده عبارت است از: …

توضیحات بیشتر »