بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس

معرفی پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس ۲۳ سوال این پرسشنامه در قالب ۴ عامل یعنی چهار نوع سبک تصمیم گیری قادر به سنجش سبک تصمیم گیری پاسخ دهنده است. برای نمره گذاری، پاسخ ها به ترتیب از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شوند. اسکات و براس(۱۹۹۵) نیز پس …

توضیحات بیشتر »