بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری عمومی

برای سبک تصمیم گیری مدیران از پرسشنامه خود ایفای اسکات و بروس(۱۹۹۵) استفاده  می شود. این پرسشنامه شامل بیست و پنج سوال در طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک کمترین میزان توافق تا ۵ بیشترین میزان توافق) می باشد که به ارزیابی سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران در قالب پنج سبک …

توضیحات بیشتر »