بایگانی بلاگ

پرسشنامه تعادل کار و زندگی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی تعریف مشخص و کاملا روشنی برای تعادل کار – زندگی وجود ندارد (فرن ۲۰۰۳ ، ۱ ؛ گرین هاوس و همکاران، ۲۰۰۳). فوارد و تنسلی (۱۹۹۷) تعارض یا عدم تعادل را به افراد با والدین با مشغله و تقاضاهای کاری و خانوادگی بالا اطلاق دادند. …

توضیحات بیشتر »