بایگانی بلاگ

پرسشنامه میزان تعارض

پرسشنامه تعیین میزان تعارض شامل ۳۰ سؤال در مقیاس رتبه ای تنظیم شده است که از طیف ۱ تا ۵ را در بر می گیرد و کمترین اهمیت عدد ۱ و بیشترین اهمیت عدد ۵ را می گیرد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته است. در عین حال، ابعاد اصلی …

توضیحات بیشتر »