بایگانی بلاگ

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه: ۱-ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند. ۲-من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم. ۳-من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم …

توضیحات بیشتر »