بایگانی بلاگ

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف

پرسشنامه تعهد سازمانی  پرسشنامه تعهد سازمانی  گوین دیک و بورلی متکالف  داری ۱۵ سوال و هدف این پرسشنامه بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان می باشد. مولفه های پرسشنامه داخل فایل قرار دارد. فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر می باشد: پایایی و روایی: دارد قالب فایل: Word منبع: دارد  مقاله اصلی پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »