بایگانی بلاگ

پرسشنامه تعهد شغلی

پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی توسط بلا و همکاران(۱۹۸۵) تهیه شده که مشتمل بر ۴۰ سوال بسته پاسخ در زمینه وابستگی حرفه ای، سوالات (۲۸، ۲۴، …….) وابستگی سازمانی(۳۹، ۳۵، ۳۲، ۲۹……..) پایبندی به ارزشهای کار (۳۳، ۳۰، …….) و مشارکت شغلی(۴۰، ۳۸، ۳۶،……) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت …

توضیحات بیشتر »