بایگانی بلاگ

پرسشنامه تعهد شغلی

پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی توسط بلا و همکاران(۱۹۸۵) تهیه شده که مشتمل بر ۴۰ سوال بسته پاسخ در زمینه وابستگی حرفه ای، سوالات (۲۸، ۲۴، …….) وابستگی سازمانی(۳۹، ۳۵، ۳۲، ۲۹……..) پایبندی به ارزشهای کار (۳۳، ۳۰، …….) و مشارکت شغلی(۴۰، ۳۸، ۳۶،……) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه: ۱-ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند. ۲-من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم. ۳-من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم …

توضیحات بیشتر »