بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش تغییر

این مقیاس که توسط دیکلمنته و همکاران(۱۹۸۹) در دانشگاه URICA[1] ساخته شد، دارای ۳۲ آیتم با چهار خرده مقیاس(پیش از تامل برای ترک، تامل برای ترک، عمل به ترک و نگهداری) می باشد. مشخصات فایل پرسشنامه: تعداد سؤالات:  ۳۲ روایی و پایایی:  دارد منابع: دارد [۱] -University of Rhode Island Change Assessment

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه مدیریت تغییر

پرسشنامه مدیریت تغییر از سی و پنج سؤال تشکیل شده و با توجه به اینکه مدیریت تغییر از پنج مؤلفه: ۱-توانایی ریشه یابی و تشخیص نیاز و تبیین آن به صورت مسأله با استفاده از روش منطقی حل مسأله(قدرت تشخیص حل مسأله و پیداکردن راه حل)۲- توانایی استفاده از فرصتها …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

انگیزه آزمودنی برای تغییر با پرسشنامه آمادگی برای تغییر[۱](هیثر، رولینک، بل[۲]، ۱۹۹۳؛ رولینک، هیثر، گولد، هال[۳]، ۱۹۹۲) اندازه گیری شد. این پرسشنامه پاسخهای فرد را به سه مرحله پیش تامل، تامل و عمل نسبت می دهد. هر پرسش پنج گزینه دارد که از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم طبقه بندی …

توضیحات بیشتر »