بایگانی بلاگ

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون برای تفکر انتقادی تعاریف زیادی ارائه شده است. شورای ملی توسعه تفکر انتقادی(۱۹۹۶) آن را فرایندی نظامدار و عقلانی می داند که در طی آن، فرد به طور فعال و متبحرانه به مفهوم سازی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات گردآوری شده یا تولید شده می …

توضیحات بیشتر »