بایگانی بلاگ

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی

 اگرچه تفکر انتقادی اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در قرن بیستم مطرح شده است لیکن، این فعالیت در افکار فلاسفه یونان باستان از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو ریشه دارد. این فیلسوفان به طور طور کلی تفکر انتقادی را به منزله توانایی پرسش کردن، آزمودن و فکر کردن بر روی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون برای تفکر انتقادی تعاریف زیادی ارائه شده است. شورای ملی توسعه تفکر انتقادی(۱۹۹۶) آن را فرایندی نظامدار و عقلانی می داند که در طی آن، فرد به طور فعال و متبحرانه به مفهوم سازی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات گردآوری شده یا تولید شده می …

توضیحات بیشتر »