بایگانی بلاگ

پرسشنامه تفکر غیر منطقی الیس

گروهی از دانشجویان رشته روانشناسی بالینی با راهنمایی و نار جلالی تهرانی و هومن(۱۳۷۰) با در نظر گرفتن تفکرات یازده گانه الیس(۱۹۷۱) ، یک پرسشنامه ۶۶ جمله ای تهیه کردند. شیوه اجرا و نمره گذاری این پرسشنامه ۶۶ جمله تشکیل شده است که بر اساس نظریه الیس ۳۳ جمله آن …

توضیحات بیشتر »