بایگانی بلاگ

پرسشنامه استفاده مفرط از تلفن همراه

این پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه را می سنجد. این پرسشنامه بر اساس ده شاخص روانشناختی از راهنمای تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و بر اساس قالب پاسخ طیف لیکرت شش گزینه ای( ۱- هرگز ۲- تقریبا هرگز ۳- برخی اوقات …

توضیحات بیشتر »