بایگانی بلاگ

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

این پرسشنامه یکی از معروفترین ابزارهای سنجش افسردگی کودکان بوده و برای کودکان و نوجوانان سنین مدرسه در گروه سنی ۷ الی ۱۸ سال طراحی شده است. این سیاهه نشانه های افسردگی از قبیل خلق پایین، ناتوان در لذت بردن، رفتارهای بین فردی، ارزیابی از خود و مسائل تحصیلی را …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود Differentiation of self-inventory skowron and Schmitt 2003 فرم اولیه ی پرسشنامه تمایز یافتگی خود در سال ۱۹۹۸ توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و در سال ۲۰۰۳ توسط اسکورن و اسمیت، مورد تجدید نظر قرار گرفت و پرسشنامه ی نهایی آن توسط جکسون در ۴۶ ماده …

توضیحات بیشتر »