بایگانی بلاگ

پرسشنامه تنش، اضطراب و افسردگی

پرسشنامه DASS 21 (تعیین همزمان تنش، اضطراب و افسردگی)، شامل ۲۱ سوال است که ۷ سوال تنش، ۷ سؤال اضطراب و ۷ سوال افسردگی را می سنجد و با مقیاس چهارنقطه ای از صفر تا سه درجه بندی گردیده است. بدین صورت که فقدان علامت نمره صفر، علامت خفیف، نمره ۱، علامت متوسط، نمره …

توضیحات بیشتر »