بایگانی بلاگ

پرسشنامه تنظیم هدف

مقیاس تنظیم هدف توسط وراش و همکاران(۲۰۰۳) ساخته شده و شامل ۱۰ سوال است که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملا مخالفم(۱) تا کاملا موافقم(۵) نمره گذاری می شود. این مقیاس دارای ۲ خرده مقیاس کناره گیری از هدف[۱] در قالب ۴ سوال و التزام مجدد به هدف[۲] در قالب ۶ …

توضیحات بیشتر »