بایگانی بلاگ

پرسشنامه توصیف جو سازمانی

پرسشنامه توصیف جو سازمانی شامل ۴۲ گویه و در شش بعد برای توصیف رفتار مدیر و کارکنان می باشد. ابعاد توصیف گر رفتار مدیر عبارتند از: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی و سه بعد رفتار کارکنان عبارتند از: رفتار حرفه ای یا همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه …

توضیحات بیشتر »