بایگانی بلاگ

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

  تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از: به دست آوردن دانش از منابع بیرون از مدرسه را یکی از اهداف مدرسه می دانم. برای بهتر انجام دادن وظایف مدیریتی نیازمند به فراگیری دانش جدید هستم. همواره باید سعی کنم تا بر میزان آموخته هایم بیفزایم. مشخصات فایل این …

توضیحات بیشتر »