بایگانی بلاگ

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

تعاریف متعددی از نوآوری را می توان در ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که در تعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود، دو مورد از …

توضیحات بیشتر »