بایگانی بلاگ

پرسشنامه حالت فراشناختی

فراشناخت[۱]، هر گونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانش فراشناختی[۲] و تجربه فراشناختی[۳]، تقسیم می شود. دانش فراشناختی شامل سه طبقه دانش درباره “خود، تکلیف و راهبردهای شناختی” است. دو نوع فراشناخت به هم پیوسته به نام” دانش درباهر …

توضیحات بیشتر »