بایگانی بلاگ

پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده

این مقیاس توسط کیمیایی و برای نشان دادن کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی طراحی و ساخته شده است. این آزمون دارای ۱۲۴ سوال می باشد و ۱۲ بعد از کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی را می سنجد. ابعاد دوازده گانه این آزمون عبارت است از: ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی(عشق و محبت)، معنویت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه محیط خانواده

پرسشنامه محیط خانواده یا پرسشنامه جو خانواده یکی از مجموعه ۹ مقیاس مربوط به جو اجتماعی است که در سال ۱۹۷۶ توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است. جو خانواده که در سال ۱۹۸۶ توسط رادولف موس گسترش پیدا کرد، سه حیطه اساسی بعد رابطه[۱]، بعد رشد شخصی[۲] و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کارکردهای خانواده

ابزار سنجش خانواده به منظورِ تمیز میان خانواده های سالم و بیمار، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را اندازه گیری می کند. (FAD-I) همان آزمون سنجش خانواده است که براساس مدل مک مستر طراحی شده و نجاریان(۱۳۷۴) آن را هنجاریابی کرده است که دارای سه بعد: نقش ها، حل مشکل و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده

این مقیاس توسط کیمیایی(۱۳۸۸) و برای نشان دادن کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی ساخته شده است. این مقیاس را می توان بر روی افراد، زوجین یا خانواده ها در طی مراحل مختلف چرخه زندگی خانواده اجرا نمود. به علاوه قابلیت کابرد برای گروههای بزرگتر مثل دانش آموزان یک کلاس یا خانواده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کارکرد خانواده

نام پرسشنامه : حمایت اجتماعی فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر است:  روایی و پایایی : دارد نمره گذاری: دارد  تعداد سوال: ۱۴۶  منبع : دارد  مولفه ( ابعاد): دارد

توضیحات بیشتر »