بایگانی بلاگ

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

نام پرسشنامه :  ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از: ۱-اسناد و مدارک در شهرداری مرتب و منظم هستند. ۲-شهرداری خدمت را تا زمان وعده داده شده به ارباب رجوع ،به وی ارائه می کند. ۳-رفتار کارکنان شهرداری در ارباب رجوعان اطمینان خاطر ایجاد می کند. …

توضیحات بیشتر »