بایگانی بلاگ

پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)

پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون

از خلاقیت تعریف های گوناگونی ارائه شده است که هر یک بیانگر دیدگاه ویژه ای هستند، تورنس(۱۹۶۲) که از پیشگامان محیط گرایی شناخته می شود،تفکر خلاق را فرایند احساس خلاءها و اختلال ها، عناصر غایب، شکل دهی ایده ها و فرضیه هایی درباره ی آنها، آزمودن این فرضیه ها، برآورد …

توضیحات بیشتر »