بایگانی بلاگ

پرسشنامه خلاقیت عابدی

 آزمون خلاقیت عابدی بر پایه تعریف تورنس از خلاقیت ساخته شده است. از دیدگاه او(؟؟؟؟؟؟) خلاقیت “فرآیندی است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بستها که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های مربوط به …

توضیحات بیشتر »