بایگانی بلاگ

پرسشنامه خلاقیت مدیران

پرسشنامه خلاقیت مدیران در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس فاصله ای تنظیم شده است که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴ را در بر می گیرد. کمترین مقدار عدد ۱ و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: کارآفرینی، حساس بودن، پیچیدگی، …

توضیحات بیشتر »