بایگانی بلاگ

پرسشنامه خلاقیت ژوژ و جرج

گرایش به یادگیری یک انگیزه درونی است که سبب می شود فرد به دنبال بهبود مداوم شایتسگی های خود باشد(دوک[۱]، ۱۹۹۹). گرایش به یادگیری از طریق توسعه مهارتهای سه گانه که در الگوی عناصر خلاقیت به آن اشاره شد، به افزایش خلاقیت منجر می شود. گرایش به یادگیری سبب می …

توضیحات بیشتر »