بایگانی بلاگ

پرسشنامه خواب شیرخوار

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۹ توسط مورل طراحی شده و رفتار خواب شیرخواران را از  طریق گزارشات مادر می سنجد. شامل دو قسمت است : قسمت اول مطابق با مقیاس ریچمن بوده و شامل ۹ سوال است که رفتار خواب کودک را با پرسیدن سوالاتی درمورد رفتن به رختخواب برای …

توضیحات بیشتر »