بایگانی بلاگ

پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک

پرسشنامه نیازهای اساسی خودتعیین گری در یادگیری الکترونیک پرسشنامه نیازهای اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) برگرفته از مقیاس رضایتمندی از نیازهای اساسی در محل کار است که توسط کاسر، دیوی و ریان (۱۹۹۲) و بارد، دسی و ریان(۲۰۰۴) ساخته شده است (سوریبو و همکاران، ۲۰۰۹). پاسخ دهی به سوالات بر …

توضیحات بیشتر »