بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری

آزمون مورد استفاده در سنجش خودکارآمدی والدگری، مقیاس خودکارآمدی(خوداثرمندی)والدگری[۱](PSAM) است. این آزمون در سال ۱۹۹۶ توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا برای ارزیابی خودکارآمدی والدگری ساخته شده است. این آزمون حس کلی والدین از اطمینان را در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد-کودک و تلاش و مقاومت والد را ارزیابی …

توضیحات بیشتر »