بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی، نقش به سزایی در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد و به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده قادر است در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی عاملی تاثیرگذار باشد. دانش آموزانی که با ورهای خودتنظیم و تحصیلی قوی را رشد می دهند، بهتر می …

توضیحات بیشتر »