بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی

مطالعات نشان می دهد که خودکارآمدی رفتار خوردن شاخص پیش بینی کننده کاهش وزن است و در جریان برنامه هایی که به منظور کاهش وزن طراحی و اجرا می شوند، افزایش می یابد، مانع از افزایش وزن مجدد می شود، انگیزه و پایبندی به رفتار را افزایش میدهد. به طور …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی، نقش به سزایی در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد و به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده قادر است در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی عاملی تاثیرگذار باشد. دانش آموزانی که با ورهای خودتنظیم و تحصیلی قوی را رشد می دهند، بهتر می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری

آزمون مورد استفاده در سنجش خودکارآمدی والدگری، مقیاس خودکارآمدی(خوداثرمندی)والدگری[۱](PSAM) است. این آزمون در سال ۱۹۹۶ توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا برای ارزیابی خودکارآمدی والدگری ساخته شده است. این آزمون حس کلی والدین از اطمینان را در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد-کودک و تلاش و مقاومت والد را ارزیابی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی نوع فایل: Word  مولفه: دارد  منبع: دارد  روایی و پایایی: دارد  تعداد سوالات:  ۱۹ سوال

توضیحات بیشتر »