بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکشی بک

 پرسشنامه خودکشی بک به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی در طی هفته ی گذشته تهیه شده است . مولفه های پرسشنامه خودکشی بک: تمایل به مرگ ، آمادگی برای خوکشی، و تمایل به خودکشی واقعی. قالب این فایل پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »