بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنام بر روی تصویر درج شده است.

پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک مقیاس خودکنترلی پایین گراسمیک و همکاران (۱۹۹۳):  یک پرسشنامه ۲۴ ماده ­ای است که برای سنجش وضعیت خودکنترلی فرد مورد استفاده قرار می­ گیرد. با تبعیت از پژوهش الله وردی پور و همکاران (۲۰۰۶) از ۱۲  ماده از این پرسشنامه برای سنجش خودکنترلی پایین فرد استفاده شده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و همکاران

ظرفیت انسان برای اعمال خودکنترلی به طور بحث برانگیزی یکی از قدرتمندترین توانایی ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است . افراد وقتی بتوانند بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند شاداب ترین و سالم ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می تواند اساسا …

توضیحات بیشتر »