بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود بیمار انگاری

این پرسشنامه حاوی ۳۶ سوال است و افراد بر مبنای نمره کسب شده در گروههای سالم (۰-۲۰)، مرزی(۲۱-۳۰)، خفیف(۳۱-۴۰)، متوسط(۴۱-۶۰) و شدید(بالای ۶۰) قرار می گیرند(۲۶). این پرسشنامه برای افرادی که بیش از ۷۰ سال سن دارند، معتبر نیست و عامل خودبیمارانگاری را در مورد افرادی که بیماری های شدیدی …

توضیحات بیشتر »