بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود سنجی شیدایی آلتمن

مقیاس خود سنجی آلتمن[۱] برای شیدایی(ASRM) بعنوان یک ابزار خود گزارشگری برای هدفهای تحقیقاتی و بالینی در موقعیتهای بستری یا سرپایی و برای نشان دادن شدت علائم شیدایی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه ASRM با ملاکهای DSM IV هماهنگ است، می تواند بعنوان وسیله غربال گری برای تسهیل ارزیابی و تشخیص در بیماران …

توضیحات بیشتر »