بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود شکوفایی ASAI

پرسشنامه خودشکوفایی ASAI  دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودشکوفایی افراد است. تعریف مفهومی در پرسشنامه خودشکوفایی خود شکوفایی به معنای تلاش جهت شکوفا نمودن استعداد های بالقوه ،قابلیت ها و ظرفیت های خود می باشد.مزلو معتقد است که ما صرفا زمانی به خود شکوفایی دست پیدا …

توضیحات بیشتر »