بایگانی بلاگ

پرسشنامه خوش بینی -۳۷ سوالی

پرسشنامه خوش بینی با ارزیابی دیدگاه فرد نبست به وقایع و اتفاقات احتمالی و آنچه رخ می دهد ، به ارزیابی خوش بینی و بدبینی فرد می پردازد.

توضیحات بیشتر »