بایگانی بلاگ

پرسشنامه میزان داروی مصرفی

این پرسشنامه حاوی ۱۲ سوال است که فرد با استفاده از معیار ۱-۶ مقیاس، میزان موافقت خود را با کشیدن خط دور معیار مناسب نشان می دهد. با نمره گذاری این پرسشنامه، میزان مصرف داروهای مسکن(نظیر قرصهای کدئین دار)، ضد درد، ضد افسردگی، ضد اضطراب، قرصهای خواب، داروهای گیاهی اعصاب، …

توضیحات بیشتر »